Sammenhæng mellem fødselsår & aldersgrupper 2016

Sammenhæng mellem fødselsår & aldersgrupper 2016-2017:

) Seniorer er spillere, der er fyldt 18 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. b) Old girls er seniorspillere, der er fyldt 30 år, og old boys er seniorspillere, der er fyldt 32 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

ac) En U-21 spiller er en spiller, som er fyldt 18 år, men ikke fyldt 21 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. Se Turneringsreglementets stk. 5. d) U-19 piger/drenge er spillere, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 19 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder, Se Turneringsreglementets stk. 5. e) U-18 piger/drenge er spillere, der er fyldt 16 år, men ikke fyldt 18 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. f) U-16 piger/drenge er spillere, der er fyldt 14 år, men ikke fyldt 16 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. g) U-14 piger/drenge er spillere, der er fyldt 12 år, men ikke er fyldt 14 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. h) U-12 piger/drenge er spillere, der er fyldt 10 år, men ikke er fyldt 12 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. i) U-10 piger/drenge er spillere, der er fyldt 8 år, men ikke er fyldt 10 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. j) U-8 piger/drenge, er spillere, der er fyldt 6 år, men ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. k) U-6 piger/drenge, er spillere, der ikke er fyldt 6 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. 2.2 Old girls- og old boys-hold iht. 2.1 b) anses som foreningens lavest rangerende seniorhold i forhold til bestemmelserne om op og nedrykning af spillere. For de under 2.1 a)- i) nævnte grupper gælder, at spillere kun kan deltage på hold bestemt for det køn, som de tilhører. 2.3 For såvel U-8 – og U-6 spillere, spilles efter spilleregler med særlige fortolkninger. 2.4 I U-8 gruppen kan turneringen udskrives i drenge- og pigerækker samt i rækker for blandede hold. Det er tilladt at benytte U-8 pigespillere på U-8 drengehold. 3 2.5 Der gælder følgende afvigelser for aldersbestemmelserne for ungdomsspillere: a) Spillere, omfattet af 2.1. e)-k) kan benyttes i den nærmest følgende ældre gruppe. b) Spillere, omfattet af 2.1 e)-k), der har deltaget i kampe i en ældre gruppe, kan senere i samme turnering benyttes i egen aldersgruppe under overholdelse af stk. 4.8, såfremt de har deltaget i mindre en 2/3 af de ansatte kampe, for det pågældende hold i den ældre gruppe.

Gruppe/fødselsår1/1-2017=>30/6-20171/7-2017=>31/12-20171/1-2018 =>30/6-20181/7-2018=>31/12-2018
U-6 piger/drenge:2008 eller senere
u8 er født2008 eller senere
Seniorer er født:

) Seniorer er spillere, der er fyldt 18 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. b) Old girls er seniorspillere, der er fyldt 30 år, og old boys er seniorspillere, der er fyldt 32 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.